Heinrich Friedrich Füger (Heilbronn 1751 - 1818 Wien) | 11. Illustration zu Klopstocks Messiade | Displayed motifs: Angel, Latin cross, Person, Human face,

11. Illustration zu Klopstocks Messiade

Heinrich Friedrich Füger (Heilbronn 1751 - 1818 Wien)
1797
Albertina Wien