Adolf Friedrich Erdmann Menzel (Breslau 1815 - 1905 Berlin) | Bäuerin mit gesenktem Haupt | Displayed motifs: Human face, Clothing, Human hair, Woman, Human nose, Human head, Person,

Bäuerin mit gesenktem Haupt

Adolf Friedrich Erdmann Menzel (Breslau 1815 - 1905 Berlin)
1887
Albertina Wien