Baseler Meister | Berner Standesscheibe (Scheibenriss) | Displayed motifs: Coat of arms, Human face, Person,

Berner Standesscheibe (Scheibenriss)

Baseler Meister
1500
Albertina Wien