Max Klinger (Leipzig 1857 - 1920 Großjena) | Brahmsphantasie (Opus XII) | Displayed motifs: Book, Human head, Mammal,

Brahmsphantasie (Opus XII)

Max Klinger (Leipzig 1857 - 1920 Großjena)
between 1890 and 1894
Albertina Wien