Amadeus Szekulics | Der Maler Peter Johann Nepomuk Geiger | Displayed motifs: Man, Human face, Clothing, Glasses, Jacket,

Der Maler Peter Johann Nepomuk Geiger

Amadeus Szekulics
1891
Belvedere Museum Wien