Franz Sebald Unterberger | Der Schlachtenmaler August Querfurt | Displayed motifs: Human face, Man, Clothing, Musical instrument, Hat, Person, Veil,

Der Schlachtenmaler August Querfurt

Franz Sebald Unterberger
1752
Belvedere Museum Wien