Johann Baptist Reiter | Das Bittenlernen (Familie Reiter) | Displayed motifs: Human face, Man, Girl, Woman, Madonna, Clothing, Veil,

Das Bittenlernen (Familie Reiter)

Johann Baptist Reiter
1854
Belvedere Museum Wien