neznámý malíř moravský | Světec - řeholník | Displayed motifs: Halo, Human face, Man, Clothing, Person, Madonna,

Světec - řeholník

neznámý malíř moravský
between 1700 and 1800
Moravská galerie v Brně

Original description: Polopostava muže v hnědém řeholním oděvu, nad hlavou svatozář. V pravé ruce drží patriarchální kříž červené barvy, na ruce patrná rána po ukřižování, pohled směřuje vzhůru. Zlaté pozadí.