neznámý malíř moravský | Světec (Sv. Tomáš?) | Displayed motifs: Halo, Human face, Person, Clothing, Woman, Man,

Světec (Sv. Tomáš?)

neznámý malíř moravský
between 1700 and 1800
Moravská galerie v Brně

Original description: Polopostava muže, přes modrý oděv červený p lášť, nad hlavou svatozář, v rukou drží otevřenou knihu, do které se zaujetím hledí, přidržuje si o hruď opřené kopí. Zlaté pozadí.