neznámý malíř moravský | Sv. Prokop | Displayed motifs: Halo, Miter, Human face, Clothing, Person,

Sv. Prokop

neznámý malíř moravský
between 1700 and 1800
Moravská galerie v Brně

Original description: Třičtvrteční postava muže v pluviálu, s mitrou na hlavě, v levé ruce drží ovinutou berlu, v pravé provazy na nichž je spoután démon v levém dolním rohu. Nad hlavou svatozář, zlaté pozadí.