neznámý malíř moravský | Sv. Stanislav | Displayed motifs: Miter, Halo, Person, Human face, Clothing, Madonna,

Sv. Stanislav

neznámý malíř moravský
between 1700 and 1800
Moravská galerie v Brně

Original description: Polopostava muže z poloprofilu, natočena doprava, oděn v pluviál, na hlavě mitra, v pravé ruce drží berlu, v levé ruce meč. Nad hlavou svatozář, zlaté pozadí.