neznámý malíř moravský | Sv. Vít | Displayed motifs: Halo, Human face, Clothing, Person, Fashion accessory, Man, Madonna,

Sv. Vít

neznámý malíř moravský
between 1700 and 1800
Moravská galerie v Brně

Original description: Tříčtvrtinová postava muže ve vojenském oděvu, hlava s knížecí čapkou obklopena svatozáří natočena doprava. V pravé ruce drží palmovou ratolest. Levou si přidržuje plášť s hermelínovým lemem. V levém dolním rohu kohout. Zlacené pozadí.