neznámý malíř moravský | Sv. Vojtěch | Displayed motifs: Miter, Human face, Person, Halo, Clothing,

Sv. Vojtěch

neznámý malíř moravský
between 1700 and 1800
Moravská galerie v Brně

Original description: Tříčtvrtinová postava vousatého muže v pluviálu a s mitrou, hlava obklopena svatozáří. Nanatočen doprava, v pravé ruce drží veslo, v levé berlu. Pozadí zlacené.