neznámý malíř středoevropský | Maxmilián I. Habsburský | Displayed motifs: Human face, Person, Coat of arms, Miter, Clothing, Halo,

Maxmilián I. Habsburský

neznámý malíř středoevropský
between 1700 and 1800
Moravská galerie v Brně

Original description: Polopostava z poloprofilu v oválném poli, na hlavě koruna, přes zbroj hnědý plášť se sponou na hrudi. Ve spodní osmině textové pole s nápisem: MAXIMILIANUS I FRIDERICI IV FILIUS / REGN: AB ANNO 1493 IAM PRIUS ELECTUS / ET CORONATUS, AD ANNUM 1519. Uprostř