František Tkadlík (Kadlik) | Poprsí starce (Hlava starce, Poprsí Arména) | Displayed motifs: Man, Human face, Halo, Human beard,

Poprsí starce (Hlava starce, Poprsí Arména)

František Tkadlík (Kadlik)
1830
Moravská galerie v Brně

Original description: Poprsí muže s prošedivělým plnovousem a vlasy, viděné z en face. Muž zamyšleně hledí doleva (ze svého pohledu) dolů. Neutrální pozadí.