neznámý malíř středoevropský | Obléhání města rakouským vojskem | Displayed motifs: Person, Horse, Tree, Clothing,

Obléhání města rakouským vojskem

neznámý malíř středoevropský
between 1740 and 1760
Moravská galerie v Brně

Original description: Dolní třetinu obrazu zaplňují četné figury. Vlevo skupina mužů, jeden v košili se sekerou opracovává větev. Uprostřed dva jezdci, vpravo bubeník s rakouským znakem na bubnu a dva muži s puškami. Střední část obrazu rámována stromy, uprostřed pohled na měs