Antonín Ferenz | Kristus | Displayed motifs: Human face, Man, Clothing, Halo,

Kristus

Antonín Ferenz
1838
Moravská galerie v Brně

Original description: Polopostava Krista z pravého 3/4 profilu, hledícího vzhůru, s levicí na prsou, pravá ruka v gestu žehnání. Protějšek tvoří P. Marie i. č. A 1734.