Jan Ondřej Gebhardt | Podobizna dámy | Displayed motifs: Human face, Halo, Clothing, Woman, Fashion accessory, Veil, Tiara,

Podobizna dámy

Jan Ondřej Gebhardt
1827
Moravská galerie v Brně

Original description: Polopostava sedící ženy z levého 3/4 profilu. Protějšek k inv. č. A 187.