neznámý malíř nizozemský | Sv. Anna samotřetí | Displayed motifs: White dove, Madonna, Human face, Woman, Clothing, Person, Halo,

Sv. Anna samotřetí

neznámý malíř nizozemský
between 1500 and 1600
Moravská galerie v Brně