neznámý malíř středoevropský | Fridrich III. Habsburský | Displayed motifs: Human face, Miter, Person, Coat of arms, Clothing, Halo, Fashion accessory,

Fridrich III. Habsburský

neznámý malíř středoevropský
between 1700 and 1800
Moravská galerie v Brně

Original description: Poloprofil císaře v oválném poli, na hlavě císařská koruna, přes černý oděv s rozhalenkou světlý plášť s červeným lemováním a nápadnou sponou na prsou. Ve spodní osmině textové pole s nápisem: FRIDERICUS III: ALBERTI I CAESARIS FILIUS / DICTUS PULCHER R