neznámý malíř nizozemský | Podobizna muže | Displayed motifs: Human face, Man, Clothing, Human hand,

Podobizna muže

neznámý malíř nizozemský
between 1600 and 1700
Moravská galerie v Brně

Original description: Polopostava muže středního věku s okružím a bradkou, natočeného doprava, pravicí se opírá o stůl, v levé drží rukavici.