C. F. Merkel (Merckel) | Arnošt z Pardubic. in Historické a umělecké památky pražské | Displayed motifs: Human face, Man, Clothing, Hat,

Arnošt z Pardubic. in Historické a umělecké památky pražské

C. F. Merkel (Merckel)
1864
Moravská galerie v Brně