William Calley Wrankmore | Stavitelé chrámu sv. Víta v Praze. in Historické a umělecké památky pražské | Displayed motifs: Person, Human face, Clothing, Book,

Stavitelé chrámu sv. Víta v Praze. in Historické a umělecké památky pražské

William Calley Wrankmore
1864
Moravská galerie v Brně