C. F. Merkel (Merckel) | Hrob krále Přemysla Otakara II. in Historické a umělecké památky pražské | Displayed motifs: Coat of arms, Person, Human face, Book,

Hrob krále Přemysla Otakara II. in Historické a umělecké památky pražské

C. F. Merkel (Merckel)
1864
Moravská galerie v Brně