C. F. Merkel (Merckel) | Tvář Kristova v hlavním chrámu pražském. in Historické a umělecké památky pražské | Displayed motifs: Human face, Halo, Man, Clothing, Person,

Tvář Kristova v hlavním chrámu pražském. in Historické a umělecké památky pražské

C. F. Merkel (Merckel)
1864
Moravská galerie v Brně