C. F. Merkel (Merckel) | Král Václav IV. in Historické a umělecké památky pražské | Displayed motifs: Human face, Person, Book, Human head, Clothing,

Král Václav IV. in Historické a umělecké památky pražské

C. F. Merkel (Merckel)
1864
Moravská galerie v Brně