František Tkadlík | Hlava dívky vzhlížející nahoru, studie k obrazu Ježíšek s anděly | Displayed motifs: Human face, Man, Person,

Hlava dívky vzhlížející nahoru, studie k obrazu Ježíšek s anděly

František Tkadlík
1820
Národní galerie v Praze

Original description: Po roce 1820 v Tkadlíkově díle začínají převažovat náboženské náměty kontemplativního charakteru, s motivy modlitby, křesťanských ctností a spásy. První malbou tohoto druhu byl Ježíšek s anděly, započatý zřejmě ještě v Praze, jehož malířská definitiva je datována ve Vídni 1820. Jednoduchá kompozice s ústřední postavou malého Spasitele vzhlížejícího k nebesům dává vyznít niternému obrácení duše k Bohu, výjevu ve své podstatě nedějovému, ale o to více naplněnému citovým prožitkem.