František Tkadlík | Chronos | Displayed motifs: Angel, Person, Human face, Clothing, Human head,

Chronos

František Tkadlík
1815
Národní galerie v Praze

Original description: Z roku 1815 pochází pozoruhodně sevřená kresba boha času Chrona, která dokládá výsledky, k nimž Tkadlíka dovedla doba strávená na pražské Akademii a které budou i nadále charakteristické pro jeho tvorbu. Ukazuje jeho schopnost propojit výsledky anatomického studia aktu se stylizací lidského těla doprovázenou výmluvnými gesty do symbolické obrazové roviny a vizuální působení obrazu umocnit cílenou manipulací se světelnými efekty i se symbolicky pojatou perspektivou.