František Tkadlík | Podobizna Terezie Lichtensteinové | Displayed motifs: Human face, Vegetable, Halo, Person, Clothing,

Podobizna Terezie Lichtensteinové

František Tkadlík
1823
Národní galerie v Praze

Original description: František Tkadlík vytváří v první polovině 20. let ve Vídni soubor podobizen převážně dětských příslušníků rodu Černínů a Lichtenšteinů. Oproti jeho dřívějším dětským podobiznám zde zaznamenáváme posun od empírové věcnosti směrem k biedermeieru - i při celkové střídmosti kreseb jsou již portrétovaní zobrazeni vyhraněně dětsky. Prvoplánovou líbivost těchto kompozic umocňují detaily bílých bohatě řasených oděvů a čepečků spolu s akcenty červeně na tvářích. Přesto je patrné, že Tkadlík nad těmito drobnopisnými detaily klade důraz na figuru, která i přes jemnou práci s křídami zůstává sochařsky oblá a určitá. Stejně jako na svých ostatních podobiznách, i v případě malých Černínů Tkadlík mistrně zvládá kombinovat realistické pozorování s idealizací.