František Tkadlík | Podobizna Jana Srdínka (Dítě s jablkem) | Displayed motifs: Human face, Clothing, Boy, Halo, Human hand, Person,

Podobizna Jana Srdínka (Dítě s jablkem)

František Tkadlík
between 1811 and 1812
Národní galerie v Praze

Original description: Kreslené podobizny dětí pražského obchodníka Jana Srdínka, v jehož domě U červeného srdce v Bartolomějské ulici Tkadlík v té době bydlel, vznikly kolem roku 1811. Jediná datovaná je podobizna šestiletého Josefa. Všechny tři kresby spojuje frontální podání tváře, důraz na linii úst a především výrazný upřený pohled. Chlapci Josef a Jan jsou zobrazeni v neutrálním prostoru, jehož jednoduchost umocňuje oficiální charakter portrétů, a maximální střídmost je zachována i v pojednání jejich oděvu. Od chlapeckých podobizen se liší dnes nezvěstný portrét v té době asi osmileté Rozálie, v němž na sebe vedle porcelánově hladké dívčiny pleti strhává pozornost i látka nadýchaných šatů a delikátně pojednaná kytice.