František Tkadlík | Hlava Apollona Belvederského | Displayed motifs: Human face, Clothing, Man, Human hair, Person, Woman,

Hlava Apollona Belvederského

František Tkadlík
1808
Národní galerie v Praze

Original description: František Tkadlík začal studovat na pražské kreslířské Akademii v březnu roku 1803 ve věku 16 let. Studium na pražské Akademii v této době vycházelo z kopírování vybraných předloh, upevňujících v představě studentů představu o určitém figurálním kánonu, a vrcholilo vytvářením vlastních kompozic založených na zkušenosti z kopírování i na samostatném studiu lidského těla - aktu. Mezi nejoblíbenějšími díly předkládanými ke kopírování, ať už v podobě předlohových kreseb, nebo sádrových kopií, převažovala klíčová díla antického sochařství: Apollon Belvederský, Laokoon, Illioneus. Žákům tak byly prostřednictvím obrazových vzorů předávány zásady dobového akademického novoklasicismu, který se opíral o antická proporční schémata.