Ludvík Kohl | Vinný sklep v cisterciánském klášteře | Displayed motifs: Building, Coat of arms, Person, Barrel, Clothing,

Vinný sklep v cisterciánském klášteře

Ludvík Kohl
1810
Národní galerie v Praze

Original description: Mezi četnými zobrazeními rytířských a klášterních sálů, ambitů i hradních sklepení dokázal Kohl postihnout monumentalitu starých staveb a spojit prvky klasicismu s preromantickým zájmem o zidealizovanou rytířskou gotiku, kterým už od poloviny 18. století ovlivňovala Anglie evropskou literaturu a výtvarné umění. Výjev se zátiším sudů, obručí a konve působí autenticitou i staromistrovskou barevností.