Geldorf Gortzius - kopie | Podobizna muže se zlatou medailí Lothara von Metternich | Displayed motifs: Human face, Man, Necklace, Clothing,

Podobizna muže se zlatou medailí Lothara von Metternich

Geldorf Gortzius - kopie
1609
Národní galerie v Praze

Original description: Obraz z Národní galerie v Praze vznikl jako kopie podle Geldorpova obrazu ze španělské soukromé sbírky. Tato kopie pravděpodobně mohla být namalována dokonce s určitým časovým odstupem od originálu - stylově ji však řadíme ještě do první poloviny 17. století. Tento časový odstup by mohl vysvětlovat, proč medaile Lothara von Metternich, jejíž udělení vyobrazenému muži mohlo být dokonce důvodem vzniku originálního portrétu, na kopii z Národní galerii v Praze ztrácí ze svého významu a není čitelná. Nápis v levém horním rohu Geldorpovy podobizny (AN°1609 / GG F / AETATIS 48) není na její kopii přenesen v tomtéž znění. Na pražské malbě je nápis zkrácen do podoby A 1609 / Aetat: 48. Především zde chybí malířův monogram. Identitu vyobrazeného muže neznáme. Medaile kurfiřta Lothara von Metternich však svědčí o vztahu vyobrazeného muže ke kurfiřtovi. O vazbě k Lotharu von Metternich vypovídá také zadání portrétu u Geldorpa Gortzia. Tento malíř totiž již roku 1601 kurfiřta portrétoval.