Hans von Aachen - žák | Ukřižování | Displayed motifs: Crucifixion, Thorn crown, Putto, Man, Clothing, Woman, Angel,

Ukřižování

Hans von Aachen - žák
1600
Národní galerie v Praze

Original description: Hans von Aachen kompozici Ukřižování zpracoval v průběhu let několikrát. Úplně první verzí této kompozice byl nezvěstný obraz, o jehož prodeji Philipp Hainhofer informoval roku 1611 vévodu Philippa von Pommern-Stettin. Velmi pravděpodobně obraz vznikl na základě kresby uložené dnes v mnichovské Staatliche Graphische Sammlung. Malba z Národní galerie v Praze je jedinou známou malířskou kopií druhé verze originální dnes však již neexistující kompozice. Může být dílem některého z Aachenových žáků, kolem roku 1600. Ve druhé verzi kompozice byla pozměněna především figura sv. Jana. Zatímco v první verzi Ukřižování vzhlíží Jan v mírném, ale zároveň naléhavém gestu plném účasti ke kříži, Jan z druhé verze stojí pod Křížem s otevřenou náručí. Mohutné gesto Janových rukou kopíruje esovité prohnutí celého jeho těla. Třetí verze Ukřižování z roku 1602 je dnes uložena v soukromé sbírce v Berlíně. Tento obraz kombinuje motivy z obou starších verzí.