Nicolaes Gillis | Zátiší na stole | Displayed motifs: Table, Coat of arms, Latin cross, Jug, Food, Platter, Tableware,

Zátiší na stole

Nicolaes Gillis
1614
Národní galerie v Praze

Original description: Svátečně prostřený stůl s bohatou sestavou vzácného ovoce a drahých nádob je příkladem raného pojetí malby zátiší. Gillis byl jedním z prvních holandských malířů, kteří se v tomto oboru specializovali. Předměty zobrazil co nejvěrněji a rozložil je rovnoměrně v celé ploše obrazu tak, aby vyvolávaly iluzi reality. Obraz byl současníky chápán jako připomínka toho, že vzácné pokrmy a krásné nádoby jsou dary Boží, za něž je třeba děkovat modlitbou.