Jan Kašpar Hirschely | Kytice v manýristické váze | Displayed motifs: Flower, Insect, Rose, Flowerpot, Houseplant, Plant,

Kytice v manýristické váze

Jan Kašpar Hirschely
1730
Národní galerie v Praze

Original description: V dekorativní váze jsou rozmanité druhy květin, které jinak kvetou v různých ročních obdobích. Jejich výběr odpovídá oblíbeným motivům na nizozemských zátiších z počátku 17. století. Hirschely je zřejmě maloval na přání objednavatele inspirován staršími vzory - Janem I. Brueghelem či Roelantem Saverym. Se záměrným archaismem má korespondovat i váza manýristického tvarosloví s motivem maskaronu. Podkladem je bílý plech, na němž malíř v tomto období často tvořil. Symbolika květin, které zákonitě uvadnou, a naznačují tak plynutí času a zánik všeho živého, zde uplatněna není. V době, kdy se Hirschely věnoval květinovým zátiším, se více kladl důraz na dekorativní aranžmá a celkové estetické vyznění díla.