Viktor Barvitius | Rumaři | Displayed motifs: Clothing, Land vehicle, Person, Wheel, Horse, Latin cross, Man,

Rumaři

Viktor Barvitius
between 1866 and 1867
Národní galerie v Praze

Original description: Velké urbanistické změny, které probíhaly v Paříži po polovině 19. století, proměnily středověké město na moderní velkoměstskou aglomeraci. Asanace, uskutečňující urbanistický plán Napoleona III., zachytila nejen francouzská literatura, např. v dílech Emila Zoly, ale píše o nich i Jan Neruda a objevují se také v malířské tvorbě mnoha umělců, mj. i Viktora Barvitia. Obraz rumařů, převážejících suť bourané Paříže, směřuje k monumentálnímu pojetí realismu a světlem i barvou dramatizuje sociálně podbarvenou scénu. Temná, proti světlu postavená figura dělníkova vyzařuje obrovskou sílu, jež spočívá v hrdinném gestu i sebevědomé póze.