Jan Jansz. den Uyl | Zátiší s cínovým džbánem | Displayed motifs: Jug, Food, Table, Pitcher,

Zátiší s cínovým džbánem

Jan Jansz. den Uyl
1632
Národní galerie v Praze

Original description: V třicátých letech 17. století se rozvinulo nové, dynamické pojetí malby zátiší, odborně označované jako monochromní banket. Jeho typickým příkladem je obraz amsterodamského malíře Jana Jansz. van den Uyl. Nakupení předmětů na jednu stranu, omezená barevná škála a světlo jako sjednocující prvek kompozice jsou základními znaky nového přístupu k tématu.