Karel Škréta | Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny | Displayed motifs: Man, Girl, Human face, Clothing, Woman, Putto,

Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny

Karel Škréta
1653
Národní galerie v Praze

Original description: Obraz je svou koncepcí v kontextu středoevropské malby dané doby ojedinělý a je důkazem Škrétových invenčních schopností. Je na něm zachycen příslušník druhé generace milánských řezačů kamene usazených v Praze za Rudolfa II. Dionysius Miseroni v kruhu své rodiny. Je prezentován jako sebevědomý umělec na vrcholu své životní i umělecké dráhy. Přehledná diagonální kompozice vybudovaná s využitím psychologicky přesvědčivých gest, pronikavá portrétní charakteristika i střídmá, ale výrazná barevná skladba přispívají k monumentálnímu účinku. Akcentována je nejen tradiční concordia – rodinná soudržnost, ale především významné společenské postavení zadavatele, kořenící v rodinné tradici i ve vlastních schopnostech. Vodítkem k dataci obrazu je stupňovitá křišťálová nádoba zvaná Pyramida, dokončená roku 1653.