Antonín Machek | Podobizna hudebního skladatele V. J. Tomáška | Displayed motifs: Man, Human face, Suit, Halo, Clothing, Human hand,

Podobizna hudebního skladatele V. J. Tomáška

Antonín Machek
1816
Národní galerie v Praze

Original description: Machkův vrstevník a přítel Václav Jan Tomášek (1774-1850) patřil k vynikajícím hudebním skladatelům a pedagogům 19. století. Zkomponoval řadu skladeb církevních i profánních, nechyběla ani opera. Jako uznávaný autor byl také vyzván, aby složil Missu Solemnis C dur ke korunovaci Ferdinanda V. za krále českého v roce 1836. Reprezentativní podobizna spojuje dobový empirismus s klasicistickou plastickou nadsázkou, svou pravdivostí převyšuje průměr tehdejšího malířství. Je doplněna o charakteristické atributy, portrétovaný drží v rukou notové vydání své Mše č. 1 z roku 1813, na stolku před ním stojí metronom a v pozadí, za svazky not, antikizující soška múzy s lyrou.