Albrecht Dürer - inventor, Marcantonio Raimondi - rytec | Zvěstování z cyklu Život Panny Marie | Displayed motifs: Angel, White dove, Coat of arms, Building, Person, Veil, Clothing,

Zvěstování z cyklu Život Panny Marie

Albrecht Dürer - inventor, Marcantonio Raimondi - rytec
between 1506 and 1508
Národní galerie v Praze

Original description: Raimondi se podle Vasariho seznámil v letech 1506 až 1508 v Benátkách s díly Albrechta Dürera a začal je napodobovat. Záalpskou grafiku znal Raimondi nesporně již dříve, v Benátkách však zřejmě začal rytiny německého umělce více studovat. Celkově Raimondi vytvořil přes sedmdesát kopií podle Dürera. Výjev Zvěstování vznikl podle listu z cyklu Život Panny Marie - na rozdíl od originálu vytvořeného v roce 1503 v technice dřevořezu jej však Raimondi ztvárnil v mědirytu. Raimondi z cyklu kopíroval sedmnáct rytin. Důvodem jistě nebyly jen finanční motivy, rytec německého mistra obdivoval a kopiemi se též učil jeho techniku. Raimondi prodával kopie jako práce Dürerovy, napodobil i umělcův monogram „AD“. Dürera situace rozlítila a obrátil se s žalobou na Signorii, která Raimondimu zakázala Dürerovu značku používat. Proti kopírování a prodeji kopií neměla námitky, patřilo to k běžné praxi.