Jan Sadeler st. - rytec, Bartholomaeus Spranger - inventor | Svatá rodina se sv. Janem a třemi anděly | Displayed motifs: Angel, Putto, Man, Coat of arms, Woman, Clothing, Human face,

Svatá rodina se sv. Janem a třemi anděly

Jan Sadeler st. - rytec, Bartholomaeus Spranger - inventor
1581
Národní galerie v Praze

Original description: Grafika Svatá rodina se sv. Janem a třemi anděly byla vytvořena v roce 1581 podle ztracené kresby Bartholomea Sprangera. Věnována byla korutanskému šlechtici Wolfgangu Rumpfovi, který udělal strmou kariéru v dvorských službách a jako rádce Rudolfa II získal velmi vlivné postavení. Grafika byla vytvořena pravděpodobně v Kolíně nad Rýnem, ve stejném roce, kdy bylo Janu Sadelerovi uděleno císařem Rudolfem II privilegium zajišťující ochranu autorských práv proti případným napodobitelům. Lyrický výjev zobrazuje svatou rodinu s Janem Křtitelem a trojicí andělů, kteří zpívají a hrají na harfu. Jak prozrazuje nápis ve spodní části grafiky, svatá Rodina se věnuje studiu písma, které přidržuje Ježíšek na Mariině klíně.