Albert Clouwet | Nicolas Poussin podobizna z G. P. Bellori, Vite de’ pittori, scultori et architetti, Řím 1672 | Displayed motifs: Human face, Man, Clothing,

Nicolas Poussin podobizna z G. P. Bellori, Vite de’ pittori, scultori et architetti, Řím 1672

Albert Clouwet
1672
Národní galerie v Praze

Original description: Italský malíř, antikvář a umělecký teoretik Giovanni Pietro Bellori studoval nejprve malířství v dílně Domenichina (jehož dílo Poussin obdivoval). Později působil mj. jako kurátor papežských sbírek. V 50. letech se začal stýkat s Poussinem, který se rovněž zabýval teorií umění. Oba muže spojovala preference racionálně uspořádaného klasicismu před barokním dynamickým stylem. V tomto smyslu se Bellori vyjadřoval i ve svém proslulém a vlivném díle Vite de’ pittori, scultori et architetti, obsahujícím 13 medailonů umělců, mezi nimi Poussina. Kromě biografií umělců podal Bellori ve Vite rovněž popisy jejich významných děl a zaznamenal své teoretické úvahy.