Václav Hollar - rytec, Anthonis van Dyck - inventor | Charles I / Karel I. anglický | Displayed motifs: Clothing, Man, Human face, Halo, Fedora, Miter,

Charles I / Karel I. anglický

Václav Hollar - rytec, Anthonis van Dyck - inventor
1649
Národní galerie v Praze

Original description: Hollar přišel do Anglie za vlády krále Karla I. Stuarta (1600-1649). Pro královskou rodinu také pracoval, jak sám ve svém krátkém životopise sdělil a jak je zřejmé z různých portrétů nebo věnování. Vláda Karla I. však vedla k problémům, které vyústily v anglickou občanskou válku. Král byl zajat a v roce 1649 popraven. Jeho portrét na základě portrétu Antonise van Dycka (1599-1641) je datován rokem královy popravy a vyšel za Hollarova pobytu v Antverpách.