Antonio Canaletto - rytec | Zdymadlo v Dolo (Porte del Dolo), ze souboru Vedute. Altre prese da i luoghi altre ideate... | Displayed motifs: House, Clothing, Tree, Person, Building, Woman,

Zdymadlo v Dolo (Porte del Dolo), ze souboru Vedute. Altre prese da i luoghi altre ideate...

Antonio Canaletto - rytec
between 1741 and 1746
Národní galerie v Praze

Original description: Canalettovo grafické dílo není rozsáhlé. Tvoří je třicet pět leptů sjednocených do souboru Vedute altre prese da i Luoghi altre ideate da Antonio Canal [?]. V názoru na datování konvolutu nejsou znalci Canalettova díla jednotni. Podle některých umělec začal na leptech pracovat již ve 30. letech, podle jiných vytvořil soubor ve 40. letech, a vyskytuje se také názor, že všechny grafiky nemohly být dokončeny dříve než v roce 1751. Za předlohy jednotlivým listům posloužila nejenom benátská zákoutí. Některé grafiky jsou tzv. capriccia. Ačkoli je grafika v Canalettově tvorbě zastoupena pouze okrajově, jím vytvořené grafické listy dokládají nejenom autorovy technické dovednosti, ale především nadání pro tento druh uměleckého vyjádření. Lepty, které Canaletto vytvořil, patří k nejvýznamnějším projevům grafického umění v Itálii 18. století.