Jacques de Gheyn II. - rytec, Jacques de Gheyn II. - inventor (tvůrce předlohy) | Cholerik (Oheň), list z cyklu Čtyři temperamenty | Displayed motifs: Wound, Miter, Human face, Halo, Person, Man, Clothing,

Cholerik (Oheň), list z cyklu Čtyři temperamenty

Jacques de Gheyn II. - rytec, Jacques de Gheyn II. - inventor (tvůrce předlohy)
between 1596 and 1597
Národní galerie v Praze

Original description: Cyklus Čtyř temperamentů zpodobňuje jednotlivé lidské typy, jak je popsal již antický lékař Hippokrates. Sangvinik bývá spojován se zemí, je zobrazen při zpěvu a hře na loutnu. Živlem cholerika je oheň, jeho výbušnou povahu představuje hněv, je zobrazen jako voják uprostřed válečného běsnění. Zádumčivý melancholik je zcela jiný. Sedí s hlavou v dlaních a nikoli náhodou připomíná Dürerovu slavnou grafiku Melancholie. Tento lidský typ je spojován se vzduchem a také s planetou Saturnem. Umělci a filozofové byli pokládáni za osoby pod jeho vlivem. Kružidlo je atributem geometrie, kterou také ovládá Saturn. Flegmatik je znázorněn jako rybář na břehu moře, protože jeho živlem je voda. V Nizozemí koncem 16. století se vyobrazení personifikací radikálně proměnilo, od dosavadních složitých alegorií s účastí antických božstev k prostším výjevům z běžného života, které divák snadno „četl“. To je příklad rytiny Flegmatika.