Václav Hollar - rytec | Podzim z cyklu Čtyři roční období - Štrasburské pohledy | Displayed motifs: House, Boat, Tower, Building,

Podzim z cyklu Čtyři roční období - Štrasburské pohledy

Václav Hollar - rytec
1629
Národní galerie v Praze

Original description: Brzy po prvních realizacích cyklů ročních období se Hollar pustil do další série na základě vlastních předloh a již v roce 1629 vytvořil čtveřici sezónních výjevů, které vydal také Jacob van der Heyden. Nezobrazoval však volnou krajinu, ani venkovské výjevy, ale městské motivy oživené rušnými kratochvilnými činnostmi obyvatel. Na jaře se střelci sešli na střelnici u Štrasburku, v létě se koupají v řece protékající městem, na podzim se věnují svážení sudů - pravděpodobně vína - a v zimě náměstí ožije jízdou na saních tažených koňmi. Všechno jsou to zábavy veskrze měšťanské, což se u podobných námětů dosud vymykalo běžným konvencím. Přestože byl Hollar částečně ovlivněn nizozemskými kolegy například ve zpodobení stromů, projevil již vlastní osobitost. Ve vyobrazení Léta lze ve vedutě města s řekou vidět jeho napříště charakteristický styl. Nadále se věnoval různým námětům a krajinářská a vedutistická tvorba představovala jejich velkou část, nicméně již mu nebyla podnětem pro téma ročních období.