Reinier Nooms Zeeman - rytec | Loď „Isere“ a rybářský člun v zálivu Zuiderzee, z cyklu Různé lodě a pohledy z Amsterdamu | Displayed motifs: Boat, Latin cross, Miter,

Loď „Isere“ a rybářský člun v zálivu Zuiderzee, z cyklu Různé lodě a pohledy z Amsterdamu

Reinier Nooms Zeeman - rytec
between 1652 and 1654
Národní galerie v Praze

Original description: Malíř a grafik Reinier Nooms, zv. Zeeman (Námořník) měl s mořeplavbou osobní zkušenosti, patrně se několika zámořských plaveb sám zúčastnil a jedna z nich jej dovedla až k severoafrickým břehům. Tyto znalosti se věrohodně odrážejí v jeho leptech, jako na tomto zobrazení plachetnic na rozvlněném moři. Mračna postupující po obloze ohlašují příchod bouře.