Etienne Picart - rytec | Kardinál Arnošt Vojtěch Harrach | Displayed motifs: Coat of arms, Human face, Miter, Man, Clothing,

Kardinál Arnošt Vojtěch Harrach

Etienne Picart - rytec
1655
Národní galerie v Praze

Original description: Étienne Picart (1631-1721) zdokonaloval své grafické dovednosti u Françoise Poillyho, francouzského rytce působícího v Římě mezi lety 1645-1656. Ač rodilý Pařížan, svá díla signoval „Romanus“. Důvodem byla snaha odlišit vlastní tvorbu od grafických listů jiných umělců shodného jména. Ve Věčném městě působil až do roku 1661, kdy se vrátil do Paříže. V roce 1710 se z náboženských důvodů přestěhoval do Amsterdamu - zde také roku 1721 zemřel. Harrachův portrét pochází z rozsáhlého souboru zachycujícího vyobrazení žijících kardinálů. Všechny rytiny z tohoto cyklu se vyznačovaly jednotnými atributy. Portrét v oválném rámu byl doplněn osobním erbem preláta a papeže, jenž jej kardinálem jmenoval.