Jan Saenredam - rytec, Abraham Bloemaert - inventor | Zvěstování pastýřům | Displayed motifs: Putto, Bull, Angel, Man, Person, Footwear, Clothing,

Zvěstování pastýřům

Jan Saenredam - rytec, Abraham Bloemaert - inventor
1599
Národní galerie v Praze

Original description: Darováno Vojtěchem Lannou v roce 1884. Nizozemský rytec a kreslíř Jan Saenredam prošel školením u virtuosa manýristické grafiky Hendricka Goltzia v Haarlemu a Jacoba de Gheyn v Antverpách. Spolu s Gheynem je považován za „nejjemnějšího“ rytce goltziovské školy; jeho grafické listy se vyznačují subtilním provedením, smyslem pro eleganci a rafinovaností. Saenredam byl výborný kreslíř, pracoval na základě vlastní invence i podle předloh současných nizozemských malířů a kreslířů. Mimo jiné častěji reprodukoval díla malíře a grafika A. Bloemaerta činného v Utrechtu, jenž svou tvorbou obsáhl přechod od manýrismu k baroknímu stylu. List je příkladem ještě manýristické grafiky, která byla v Lannově donaci rovněž výrazněji zastoupena.